logo Řád Božího Hrobu logo

Web o Řádu Božího Hrobu

Řád Božího Hrobu (česky)
Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani (latinsky)
Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (italsky)
Order of the Holy Sepulchre (anglicky)
Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem (německy)

† Aktuality, zprávy †

18. 4. 2016

Během mše svaté v neděli 17. dubna 2016 byli v olomoucké katedrále sv. Václava pasováni první rytíři Řádu Božího hrobu v České republice. Bohoslužbu celebroval J. E. velmistr Řádu, aamerický kardinál Edwin Frederick O’Brien a J. E. olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který byl jmenován velkopřevorem Řádu.

14. 1. 2015

Svatý stolec uznává a zaručuje pouze dvě instituce rytířských řádů. Jedním z nich je Rytířský řád Svatého hrobu Jeruzalémského (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) a nechystá v této oblasti žádné změny. Všechny ostatní řády, nově založené a odvolávající se na zaniklé středověké řády, nejsou Svatým stolcem uznány a nemohou si nárokovat, že navazují na jejich historickou a právní legitimitu, jejich cíle a organizační strukturu. Svatý stolec nepřikládá žádnou hodnotu řádům, dokumentům a vyznamenáním vydávaným neuznávanými bratrstvy a považuje za nepatřičné, jsou-li užívány kostely a kaple k tzv. "obřadům investitury".Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi † Řádu Božího Hrobu † v Čechách / Česká republika.


Tyto www stránky jsou soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Řádu Božího Hrobu.


Řád Božího Hrobu e-mail

Řád Božího Hrobu logo